Toplam: 122 Set    6989 Video   

İletişim Teknikleri

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 11365 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


İletişim Teknikleri

Temel iletişim tekniklerini öğreneceğiniz bu eğitim seti içindeki konular hem kuruma yönelik hem de bireye yönelik iletişimlerinizi güçlendirmek amacı ile seçilmiştir.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
İletişim kavramı 00:01:12
İletişim kavramı 2 00:02:14
İletişimin tarihçesi 00:02:37
Duygu ve düşüncelerin etkisi 00:04:31
Geri bildirim 00:04:41
Kişiler arası iletişim 00:04:53
İletişimi engelleyen kişisel faktörler 00:03:23
Psikolojik ve sosyolojik etmenler 00:02:31
Algılama farklılıkları ve tutumlar 00:04:12
Sosyo-kültürel farklar 00:02:20
Etkili iletişim 00:04:28
Anlayabilmek 00:04:21
Alışkanlıklarımız 00:03:20
Olumlu ilgi 00:02:55
Yazılı iletişim 00:04:40
Olumlu ve olumsuz yönleri 00:02:55
Sözlü iletişim 00:04:17
Sözlü iletişim-Avantaj ve dezavantajları 00:03:11
Sessiz iletişim 00:04:28
Sözsüz iletişim 00:02:33
Görsel iletişim 00:02:53
İletişimde kendini açma 00:03:04
Kabullenmek ve gülümsemek 00:04:16
Anlaşılması kolay insan olmak 00:03:31
Hoşnut olma ve teşekkür 00:02:05
Övmek ve hayranlık duymak 00:03:51
Dikkat vermek ve önemsemek 00:03:19
Aktif empatik dinleme 00:03:35