Toplam: 122 Set    6989 Video   

İleri 3D Modelleme

Kategori : CAD-CAM-CAE


Ziyaret : 13272 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


İleri 3D Modelleme

Temel eğitim setini izlemeden lütfen bu sete geçiş yapmayın. Profesyonel seviyede 3D tasarım için ekstra gerekli olan katılama ve hibrit katılama komutları bu set içindedir.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
Esnet komutu-Bükmek 00:03:18
Esnet komutu-Bükme 00:03:02
Esnet komutu-Sivrilme 00:02:32
Esnet komutu-Esneme 00:04:46
Deforme-Noktadan 00:06:10
Deforme-Eğriden eğriye 00:07:54
Deforme-Yüzey itme 00:02:51
Girinti komutu 00:04:19
Serbest form 00:07:37
Serbest form-Sınır şartları 00:01:21
Ayır komutu 00:03:34
Ayır komutu-Parçadan montaj 00:02:52
Parçalardan montaj oluşturma 00:02:23
Birleştir 00:03:41
Birleştir uygulaması 00:04:05
Objeleri dönüştür 00:03:08
Helis spiral-Sarım yüksekliği ve Devir 00:06:16
Kopyala-Yapıştır 00:05:54
Helis spiral-Yükseklik ve devir 00:01:37
Helis spiral-Yükseklik ve Sarım yüksekliği 00:01:37
Helis spiral-Spiral 00:01:26
Yay-Helis ve Süpürme 00:02:30
Yay-Doğrusal süpürme 00:01:30
Yay-Değişken çaplı 00:01:11
Spiral kesme 00:04:01
Gövdeler ile yay oluşturma 00:02:54
2D DWGyi 3D Katıya çevirme 00:06:52
Blok oluşturma 00:04:08
DWGden blok mekanizma oluşturma 00:05:14
Bloklar-Kayış zincir mekanizması 00:03:57
Blokların katılanması 00:03:59
Gövdeleri taşı ve kopyala 00:06:35
Kesişim eğrisi 00:06:13
Kompozit eğri-Eğriler ile 00:04:20
Kompozit eğri-Katı üzerinden 00:03:27
Koordinat sistemi 00:02:00
Fotoğraftan katı oluşturma 00:03:52
Fotoğraftan renk alarak katılama 00:04:39
Fotoğraftan hibrit teknik ile hat alma 00:04:28
Yansıtılmış eğri 00:03:13
3D Çizimden katılama 00:02:01
Çoğaltmalardan bir örnek silmek 00:00:52
Dairesel olmayan kesitli yay 00:05:05
Formüle bağlı diş modelleme 00:10:22
Kısmi pah 00:05:00
Radyüse çekme parametresi tanımlama 00:01:02
Katılama kesişim 00:02:46