Toplam: 122 Set    6989 Video   

Teknik Resim

Kategori : CAD-CAM-CAE


Ziyaret : 18308 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


Teknik Resim

Bu eğitim setimiz SolidWorks yazılımı ile teknik resim oluşturmak ile ilgili detaylı bilgi sağlamaktadır. Teknik resim bilgisine sahip olmanız gerekmeden, otomatik olarak çıkartılan çizimleri detaylandırmayı öğrenebilirsiniz.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
Parça veya montajı teknik resime getirme 00:04:22
Teknik resim görünüm paleti 00:05:26
Teknik resimde parametriklik 00:05:30
Teknik resime parça montaj çağırma 00:02:15
Mevcut teknik resime parça montaj çağırma 00:00:37
Görünüm kutuları 00:02:56
Teknik resim sekmeleri 00:02:12
Tip Ders Adı Süre
Genel bilgi 00:01:04
Model görünümü 00:02:25
Yansıtılmış görünüm 00:01:40
Yardımcı görünüm 00:01:58
Kesit Görünüm 00:03:25
Hizalanmış kesit görünüm 00:01:07
Yarım kesit 00:00:49
Kademeli kesit 00:04:18
İzometrik kesit 00:00:49
Detay görünüm 00:05:13
Bölgesel kesit 00:02:31
Satır Sonu 00:02:00
Kırpılmış görünüm 00:01:52
Alternatif konum görünümü 1 00:01:47
Alternatif konum görünümü 2 00:00:56
Boş görünüm 00:00:59
Önceden belirlenmiş görünüm 00:01:24
Modeli değiştir 00:02:00
Tip Ders Adı Süre
Ölçümlendirme teknikleri 00:03:44
Akıllı ölçümlendirme-Otomatik ölçümlendirme 00:05:48
Akıllı ölçümlendirme-DimExpert 00:02:36
Model öğeleri-Kaynak-Hedef 00:03:06
Model öğeleri-Ölçümlendirmeler 00:07:02
Model öğeleri-Diğer 00:01:43
Tip Ders Adı Süre
Detaylandırma-Format kopyalayıcı 00:01:16
Detaylandırma-Not ve not çoğaltma 00:02:18
Detaylandırma-Balonlama-Manuel 00:02:24
Detaylandırma-Otomatik balonlama 00:04:15
Detaylandırma-Manyetik çizgi 00:01:19
Detaylandırma-Bloklar 00:00:43
Tip Ders Adı Süre
Referans konfigurasyonu 00:02:09
Oryantasyon 00:02:59
Görüntü durumu 00:02:10
Görüntü stilleri 00:00:57
Ölçeklendirme 00:02:27
Ölçümlendirme tipi 00:03:45
Kozmetik diş açma görünümü 00:01:47
Görünümü farklı kaydet 00:01:17
Daha çok özellik 00:01:01
Tip Ders Adı Süre
Teknik resimde patlamış görünüm 00:01:37
Göreceli görünüm 00:02:14
Yüzey gövdelerin teknik resimi 00:01:29
Kesitte yüzey gövdelerin gösterilmesi 00:00:54
Kesit kapsamı 00:02:21
Tablolar-Genel tablo 00:05:01
Delik tablosu 00:06:41
BOM-Montaj-Alt Montaj Kavramları 00:07:22
Tablolar-BOM-Genel Bilgi 00:07:20
Tablolar-BOM-Sıralamalar 00:02:26
Tablolar-BOM-Konfigurasyonlar 00:04:40
Tablolar-Revizyon tablosu 00:03:08
Tablolar-Profil kesme listesi 00:02:05
Tablolar-Kaynak tablosu 00:01:06
Tablolar-Büküm tablosu 00:01:35
Tablolar-Delgi tablosu 00:02:35
Şablon ve Çalışma Sayfası farkları 00:04:17
Şablon ve çalışma sayfası ayarları 00:04:06
Yeni teknik resim şablonu yaratma 00:03:11
Çalışma sayfası (antet) oluşturma 00:03:33
Görünüm hizalama 00:02:20
Çalışma sayfası ölçeği değiştirme 00:01:32
Süren ve sürülen ölçülendirme 00:04:01
Ölçümlendirme-Yatay ölçümlendirme 00:00:37
Ölçümlendirme-Dikey ölçümlendirme 00:00:17
Ölçümlendirme-Temel ölçümlendirme 00:01:46
Ölçümlendirme-Ordinat ölçümlendirme 00:01:43
Yatay ordinat ölçümlendirme 00:00:45
Dikey ordinat ölçümlendirme 00:00:40
Açısal ölçümlendirme 00:03:12
Pah ölçümlendirme 00:01:21
Yol uzunluk ölçümlendirme 00:01:21
Dinamik notlar oluşturma 00:01:06
Malzeme listesine parça ekleme ve çıkartma 00:01:32
Malzeme listesinde parça ismi değiştirme 00:00:32
BOM-alt montajların dağıtılması 00:00:48
Antette son revizyonu gösterme 00:01:22
Delik bilgisi ve Merkez işaretleri 00:00:48
Montajda malzeme listesi 00:04:44
Antet ilişkilendirme 00:03:32
Parçaların kendi renklerini kullanması 00:01:15