Toplam: 122 Set    6989 Video   

SolidWorks Başlangıç Seti

Kategori : CAD-CAM-CAE


Ziyaret : 58335 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


SolidWorks Başlangıç Seti

SolidWorks ile ilgili ilk öğrenmeniz gereken eğitim seti bu olmalıdır. Temel seviyede bir eğitim setidir. Hiçbir CAD yazılımı bilmediğiniz ve teknik bilginizin sıfır olduğu varsayılarak hazırlanmıştır.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
Eğitim setine giriş 00:08:31
Çalışma arayüzü 00:07:54
SolidWorks tarihçesi 00:06:18
SolidWorks paketleri 00:08:52
Performans arttırma-Yamalar 00:05:53
Performans arttırma-Seçenekler 00:07:24
Menü özelleştirme 00:06:18
Ortamlar 00:02:21
Yardım menüsü 00:01:02
Mouse kullanımı 00:05:36
Dosya yapısı 00:06:27
Dosya kaydetme 00:08:59
Tip Ders Adı Süre
Zoom kavramı 00:03:25
Döndürme 00:03:50
Sürüme 00:01:22
Dik bakma 00:01:33
Oryantasyon menüsü-Standart görünümler 00:01:36
Oryantasyon menüsü-Önceki görünüm 00:00:31
Özel görünüm oluşturma 00:01:24
Görünüm seçici 00:01:23
Çoklu pencere ile çalışma 00:03:07
Görünüm ekleme 00:04:30
Kısayol tuşları değiştirme 00:02:03
Mouse kısayolları değiştirme 00:02:00
Kesit görünüm 00:04:54
Görünüm kopyala-yapıştır 00:02:08
Tip Ders Adı Süre
Düzlemler 00:01:46
Çizim başlatmak 00:04:35
Aktif ve pasif çizim 00:04:15
Çizimin önemi 00:05:03
Çizgi komutu 00:06:22
Çizgi-yay komutu 00:02:07
Referanslı çizgi 00:04:04
Seçme ve silme 00:03:00
Daire 00:03:15
Çizimde ilişki oluşturma 00:03:40
İlişki hataları 00:02:21
Dikdörtgen 00:01:44
Yay 00:04:44
Yuva komutu 00:02:42
Çokgen 00:02:31
Elips-Konik-Parabol 00:03:15
Eğriler 00:05:06
Çizim tanımlama 00:03:53
Ölçümlendirme 00:04:18
Çizim teknikleri 00:03:18
SketchXpert 00:06:30
Süren ve sürülen ölçü 00:02:32
Otomatik ilişkilendirmeler 00:01:22
Radyüs 00:04:31
Pah 00:03:28
Aynalama 00:05:12
Kısayollar 00:03:35
Çizime metin ekleme 00:03:17
Nokta 00:01:58
Objeleri buda 00:04:13
Objeleri uzat 00:00:36
Objeleri öteleme 00:03:26
Düzlemlere giriş 00:02:30
Objeleri dönüştür 00:03:34
Doğrusal çizim çoğaltma 00:04:15
Dairesel çizim çoğaltma 00:04:51
Taşı 00:04:16
Kopyala 00:00:55
Döndür 00:01:05
Ölçeklendirme 00:05:36
Ölçeklendirme-Öteleme komutları 00:02:34
Çizimi onar 00:03:55
Objeleri uzat (Ensetme) 00:01:42
İlişkileri göster 00:08:30
Tam tanımlama 00:03:41
İlişki ekleme 00:02:08
Ayrık objeler 00:04:44
Onaylama 00:03:05
Obje değiştir 00:03:05
Çizimi değiştir 00:03:54
Çizimi modele göre kapat 00:02:40
Otomatik yakalama 00:01:16
3B Çizim 00:08:24
Hızlı çizim 00:03:42
Akıllı ölçülendirme 00:01:32
Yatay ölçülendirme 00:06:06
Dikey ölçülendirme 00:01:04
Ordinat ölçülendirme 00:03:00
Yol uzunluğu ölçülendirme 00:01:45
Çap ölçülendirme 00:02:17
Çizim kısayol menüleri 00:01:45
Yakalama seçenekleri 00:01:36
Yay uzunluğu ölçümlendirme 00:01:23
Word sembollerinin kullanımı 00:01:40
Çokgen düzenleme 00:01:09
Türetilmiş çizim 00:03:26
Otomatik çizim orantılama 00:01:42
Denklem ile eğri çizme 00:00:42
Stil eğrisi 00:06:45
Çizimde denklemler oluşturma 00:00:35
Tip Ders Adı Süre
Sahne düzenleme 00:02:44
Genel katılama komutları 00:06:44
Ekran kontrolleri 00:03:09
Katıda oryantasyon 00:02:44
Pencere kullanımı 00:02:32
Sağ tuş oryantasyon 00:00:44
Temel katılama: Ekstrüzyon 00:03:18
Katının serbest düzenlenmesi 00:01:33
Ölçülü düzenleme 00:02:31
Katının çizimini düzenleme 00:01:41
Katıya katı ekleme 00:01:54
Katıları silme 00:00:51
Bağımsız katılar 00:02:49
Katıları renklendirme 00:03:27
Katılama alt seçenekler 00:04:44
İnce unsur ile katılama 00:00:48
Referanslı ekstrüzyon 00:01:45
Ekstrüzyon alt seçenekler 00:01:45
Ekstrüzyon kontür seçimi 00:01:30
Döndürerek katılama 00:02:44
Döndürerek katılama seçenekler 00:02:21
Süpürerek katılama düzlemsiz 00:03:00
Süpürerek katılama düzlemli 00:01:47
Süpürerek katılama hatalar 00:04:30
Bağımsız yol ve profil 00:00:57
Süpürerek katılama ince unsur 00:01:38
Süpürerek katılama yol boyunca bük 00:02:33
Süpürerek katılama tek rehber çizgi 00:02:05
Süpürerek katılama iki rehber çizgi 00:02:21
Süpürerek katılama yol ve 1 kılavuz 00:02:04
Süpürerek katılama 2 kılavuz 00:00:39
Süpürerek katılama normale sabit kıvrılma 00:00:56
Loft ile katılama 00:03:13
Profilsiz loft 00:01:58
Kılavuzlu loft 00:02:10
Loft iki kılavuzlu 00:02:57
Merkez çizgili loft 00:02:26
Sınır ile katılama 00:06:02
Düzlemler tek referanslı 00:04:30
Düzlemler iki referanslı 00:02:36
Düzlemler üç referanslı 00:01:01
Ekstrüzyon ile kesme 00:06:40
Kesilecek taraf seçimi 00:00:44
Ekstrüzyon ile kesme gövdeler 00:02:34
Döndürme ile kesme kübik parçalar 00:05:57
Döndürme ile kesme dairesel parçalar 00:02:39
Kesit görünüm 00:05:15
Kıvrımlı kesme profil ve yol 00:03:31
Kıvrımlı kesim ve gövde ile kesim 00:03:02
Kıvrımlı kesim profil ve katı hatları 00:02:04
Seçme ve seçim yöneticisi 00:01:23
Loft ile kesme 00:03:21
Unsur sıralaması değiştirme 00:02:19
Sınır ile kesme 00:02:38
Radyüs-Sabit yarıçap ile 00:04:19
Radyüs düzenleme 00:00:57
Yüzeylere radyüs verme 00:02:42
Değişken yarıçaplı radyüs 00:04:53
Yüz radyüsü 00:05:12
Tam daire radyüs 00:00:58
FilletXpert 00:07:50
Pah 00:04:05
Doğrusal çoğaltma 00:07:20
Dairesel çoğaltma 00:04:40
Eğri ile çoğaltma-Eğri yöntemi 00:06:26
Eğri ile çoğaltma-Hizalama yöntemi 00:01:27
Eğri ile çoğaltma ve doğrusal çoğaltma 00:05:06
Eğri ile çoğaltma-Dikey uygulama 00:01:52
Eğri ile çoğaltma-Helisel 00:03:13
Çizim ile çoğaltma 00:03:37
Doğrusal çoğaltma-Çizim değiştirme 00:03:11
Doldurarak çoğaltma 00:04:37
Tablo ile çoğaltma 00:03:21
Aynalama 00:01:48
Katı gövdeleri aynalama 00:01:33
Aynalamaya göre tasarım 00:04:53
Delik sihirbazı 00:05:22
Feder-Düzlemsel 00:04:26
Feder-Düzlemsel-Çizime paralel 00:01:26
Feder-Düzlemsel-Çizime dik 00:00:52
Feder-Silindirik yüzeyde 00:01:53
Draft-Düz yüzeyler 00:02:14
Draft-Düzenleme 00:01:00
Draft-Silindirik yüzeyler 00:04:01
Draft-Çift yönlü 00:01:21
Draft-Ayrım hatlı 00:02:14
Basamak draftı 00:03:33
Draft analizi 00:02:18
DraftXpert 00:01:57
Kabuk oluşturma 00:02:03
Kabuk oluşturma-Çoklu kalınlık 00:00:48
Sar-Kabartma 00:01:16
Sar-Söndürme 00:00:38
Sar-Çekme yönü 00:01:13
Sar-Scribe 00:01:07
Sar-Yazı kabartma 00:02:12
Kubbe komutu 00:00:35
Sürekli kubbe 00:00:43
Eliptik kubbe 00:00:25
Kesişme 00:02:25
Delik açma 00:01:47
Tek çizim ile çoklu katılama 00:03:42
Kesit görünüm 00:04:54