Toplam: 122 Set    6989 Video   

SQL Akademi

Kategori : Web Tasarım/Programlama


Ziyaret : 2216 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


SQL Akademi

SQL, (İngilizce "Structured Query Language", TürkçeYapılandırılmış Sorgu Dilitelaffuzes-kiu-elverileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL'e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
01 - SQL Nedir, neler yapabilir 00:05:28
02 - RDBMS nedir 00:02:55
03 - SQL söz dizimi 00:06:18
04 - Ana SQL kelimeleri ve Select 00:05:57
05 - Distict Komutu ve Önemi 00:11:26
06 - Where Clause ile temel filitreleme 00:06:06
07 - WHERE ile özel filitrelemeler 00:13:12
08 - AND ve OR Kullanımı 00:04:34
09 - Order By 00:05:23
10 - insert into 00:08:56
11 - sql update cümlesi 00:06:24
12 - SQL Delete Statement 00:03:26
13 - SQL Injection 1 00:02:23
14 - SQL Injection 2 00:07:00
15 - SQL Injection 3 00:02:51
16 - SQL Injection 4 00:05:18
17 - SELECT TOP, SELECT LIMIT 00:04:54
18 - SQL Like 00:04:49
19 - SQL Wildcards - joker karakterler 00:06:29
20 - SQL IN ile birden fazla değeri almak 00:01:45
21 - SQL Beetween 00:05:16
22 - SQL Aliases 00:06:20
23 - SQL Aliases 2 00:02:05
24 - SQL Joins 00:06:32
25 - SQL Inner Join 00:05:17
26 - SQL Left Join 00:02:42
27 - SQL Right Join 00:06:16
28 - SQL Full Outer Join 00:01:39
29 - SQL union 00:04:27
30 - SELECT INTO ile tablo kopyalamak 00:07:35
31 - SQL INSERT INTO SELECT kullanımı 00:04:10
32 - create database 00:01:32
33 - create table ile tablo oluşturmak 00:06:12
34 - SQL constraints 00:08:17
35 - SQL Not Null ile boş değerleri önleme 00:03:04
36 - SQL Unique Constrains 00:06:05
37 - Primary Key 00:03:26
38 - Foreign Key 00:04:49
39 - SQL Check ile kural oluşturma 00:10:00
40 - SQL Default 00:03:05
41 - SQL index 00:06:55
42 - SQL Drop table, index, database ve Truncate 00:02:34
43 - Alter Table 00:01:29
44 - SQL auto_increment 00:04:12
45 - SQL View 1 00:07:54
46 - SQL View 2 - update or delete view 00:02:32
47- SQL Dates 1 - Genel Fonksiyonlar ve tipler 00:03:30
48 - SQL Dates - MySQL date fonksiyonları 00:03:03
49 - SQL Dates - MySQL date fonksiyonları 2 00:02:20