Toplam: 122 Set    6989 Video   

Sıfırdan İngilizce Öğreniyorum

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 11868 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


Sıfırdan İngilizce Öğreniyorum

İngilizce eğitim setimiz tamamen ücretsiz sıfırdan ileri seviye öğrenmeniz için hazırlanmıştır. 
 

Dersler

Tip Ders Adı Süre
001 Alfabe Temel Sesler 00:05:56
002 Yanyana Gelen Harfler 00:07:19
003 Telafuz Kuralları 00:03:04
004 Telafuz Kuralları 2 00:06:00
005 Kelime Çeşitleri 00:03:45
006 Cümle Yapısı ve Çeşitleri 00:06:00
007 Cümle Kurma Sistemi 00:15:00
008 Nouns İsimler 00:07:35
009 Singular plural 00:01:45
010 Zamirler Özne Zamirleri 00:05:00
011 Zamirler Nesne Zamirleri 00:03:40
012 Zamirler Sahiplik Sıfatları 00:01:40
013 Zamirler Sahiplik Zamirleri 00:02:25
014 Zamirler Yansıma Zamirleri 00:01:50
015 Kelimeler Nesneler 00:04:!5
016 Kelimeler Sayılar 00:06:30
017 Kelimeler Tarih ve Saat 00:06:20
018 Kelimeler Sıfatlar 00:03:05
019 Kelimeler Meyve Sebze 00:02:55
020 Kelimeler Fiiller 00:06:10
021 Kelimeler Aile ve İlişkiler 00:03:40
022 Kelimeler Meslekler 00:01:15
023 Kelimeler Yerler 00:01:35
024 Kelimeler Ulaşım 00:01:30
025 Kelimeler Giyim 00:01:35
026 Kelimeler Hayvanlar 00:01:10
027 Kelimeler Renkler 00:00:35
028 am is are ile durum bildirme 00:04:55
029 Simple Present Tense 00:04:35
030 Simple Present Tense Örnekler 00:03:35
031 Simple Present Tense Diyaloglar 00:03:20
032 Simple Present Tense Exercise 00:04:00
033 There is Thare are kalıpları 00:04:40
034 İsmin halleri 00:05:45
035 Adverbs of Manner Hal Zarfları 00:05:50
036 Adverbs of Time Zaman Zarfları 00:03:45
036 Adverbs of Time Zaman Zarfları 00:01:20
037 Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları 00:06:35
038a Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Kuralları 00:01:50
039 Adverbs of Places Konum Zarfları 00:07:00
040 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 00:05:50
041 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 2 00:03:00
042 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 3 Kurallar 00:08:40
043 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman 00:06:00
044 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman Düzensiz Fiiller 00:02:20
045 Geçmiş Zaman Durum Cümlesi 00:03:25
046 Soru Sormak Soru Kelimeleri 00:03:40
047 Soru Sormak Soru Cümlesi Sistemi 00:02:30
048 Soru Sormak How soruları 00:03:10
049 Soru Sormak Örnek Sorular 00:03:10
050 Have got Has got 00:03:15
051 İşaret Sıfat ve Zamirleri 00:05:25
052 Articles 1 00:06:10
053 Articles 2 00:01:15
054 Temel Bağlaçlar conjuntions 00:02:40
055 Quantifiers Miktar Belirleyiciler 00:01:30
056 Quantifiers Some 00:02:35
057 Quantifiers Any 00:01:15
058 Quantifiers Much 00:00:45
059 Quantifiers Many 00:00:40
060 Quantifiers How much How many 00:01:00
061 Quantifiers a lot of 00:01:30
062 Quantifiers few afew 00:02:00
063 Quantifiers little alittle 00:00:50
064 Kesme İşareti Kullanımı 00:03:40
065 Aitlik bildirme 00:01:40
066 Simple Future Tense Gelecek Zaman 00:03:55
067 Simple Future Tense Gelecek Zaman 2 00:04:00
068 Simple Future Tense Be going to 00:04:00
069 Modals 00:04:40
070 Modals CAN 00:05:35
071 Modals BE ABLE TO 00:03:30
072 Modals COULD 00:03:00
073 Modals MAY MIGHT 00:04:25
074 Modals MUST 00:02:40
075 Modals HAVE TO 00:03:00
076 Modals MUST HAVE TO 00:04:00
077 Modals NEED 00:02:25
078 Modals SHOULD 00:02:00
079 Superlatives Comparatives 00:07:55
080 as as ile eşitlik bildirme 00:01:37
081 intensifiers anlam pekiştiriciler 00:06:07
082 Like ile benzerlik bildirme 00:02:10
083 Past Continuous Tense 00:06:15
084 Past Continuous Tense 2 00:01:20
085 Present Perfect Tense 1 00:07:55
086 Present Perfect Tense 2 00:03:00
087 Present Perfect Tense 3 00:06:45
088 Present Perfect Tense 4 00:03:50
089 Present Perfect Continuous Tense 00:04:30
090 Past Perfect 00:03:50
091 Past Perfect Continuous 00:03:27
092 Future Continuous 00:03:37
093 If Conditionals Eğer 00:06:00
094 Relative Clauses 1 00:07:40
095 Relative Clauses 2 00:02:20
096 Noun Clauses 00:08:05
097 Wish Clauses 00:04:45
098 Gerund Fiilden İsim Türetme 1 00:05:10
099 Gerund Fiilden İsim Türetme 2 00:05:55
100 Gerund Fiilden İsim Türetme 3 00:01:45
101 Infinitives Mastarlar 1 00:05:30
102 Infinitives Mastarlar 2 00:06:20
103 Infinitives Mastarlar 3 00:04:25
104 Coordinating Conjunctions 00:04:30
105 Coorelative Conjunctions Both also 00:01:30
106 Coorelative Conjunctions Not only but also 00:45:00
107 Coorelative Conjunctions Either or 00:01:00
108 Coorelative Conjunctions Neither nor 00:00:55
109 Conditional Conjunctions UNLESS 00:01:35
110 Conditional Conjunctions AS LONG AS 00:00:43
111 Conditional Conjunctions SUPPOSING THAT 00:01:10
112 Conditional Conjunctions PROVIDING THAT 00:50:00
113 Conditional Conjunctions IF ONLY 00:01:00
114 Conditional Conjunctions ONLY IF 00:00:40
115 Conditional Conjunctions EVEN IF 00:00:45
116 Conditional Conjunctions WHETHER OR NOT 00:00:50
117 Conditional Conjunctions OTHERWISE 00:01:00
118 Conditional Conjunctions ON CONDITION THAT 00:00:55
119 Adverb Clauses Zarf Cümlecikleri 00:01:15
120 Adverbs of Time Zaman Zarf Cümlecikleri 00:05:18
121 Adverbs of Place Yer Zarf Cümlecikleri 00:01:40
122 Adverbs of Manner Tarz Zarf Cümlecikleri 00:01:30
124 Adverbs of Contrast Zıtlık Zarf Cümlecikleri 00:07:05
125 Adverbs of Reason Sebep Zarf Cümlecikleri 00:02:05
126 Adverbs of Result sonuç Zarf Cümlecikleri 00:02:40
127 Adverbs of Comparison Kıyaslama Zarf Cümlecikleri 00:01:30