Toplam: 122 Set    6989 Video   

Proje Yönetimi

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 2577 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
01-Proje Nedir 00:02:21
02-Proje-Operasyon Farkı 00:02:52
03-Program Kavramı 00:01:29
04-İş Kırılım Yapısı 00:01:34
05-Alt Proje-İş Paketi 00:01:09
06-Aktivite ve Kilometre Taşı 00:02:38
07-Proje Yönetimi 00:04:17
08-Proje Akışı 00:01:31
09-Proje Paydaşları 00:04:24
10-Proje Aşamaları 00:01:52
11-Proje Dengelenmesi 00:03:28
12-Niteliklerine göre projeler 00:01:39
13-Portföyler 00:01:15
14-Portföy Yönetimi 00:01:52
15-Proje-Program-Portföy 00:03:18
16-Projeler ve Stratejik Planlama 00:03:14
17-Proje Yönetim Ofisi 00:02:41
18-PYO'nun Görevleri 00:03:02
19-Proje Yöneticisi 00:03:11
20-Proje Yönetimi 00:02:08
21-PYO-Proje Yöneticisi İlişkisi 00:03:12
22-Proje-Süre Grafikleri 00:03:24
23-Proje Fazları 00:01:29
24-Fazlararası ilişkiler 00:02:17
25-Paydaşlar 00:04:34
26-Organizasyonel Yapılar 00:01:24
27-Fonksiyonel Organizasyon 00:01:14
28-Zayıf matris 00:01:10
29-Dengeli Matris 00:00:42
30-Güçlü matris 00:00:43
31-Proje bazlı organizasyon 00:01:03
32-Karma organiazyon 00:00:54
33-Süreç grupları 00:02:33