Toplam: 122 Set    6989 Video   

NLP

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 2361 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


NLP

Bir kısaltma olarak, NLP çeşitli anlamlara gelmektedir.

  • İngilizce Nörolinguistik Programlama (Duyu, Dil Programlama) başlığının açılımı olarak NLP (Neuro Linguistic Programming), dil ile iletişimin psikolojik yansılarını ve bu konu ile ilgili teknikleri kapsayan yeni bir alandır.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
01-NLP Nedir 00:03:20
02-İnsan Beyni 00:04:43
03-Kullanım alanları 00:03:07
04-NLP Tarihçesi 00:04:25
05-NLP ve Başarısızlık 00:04:32
06- Temel NLP Varsayımları 1 00:05:15
07- Temel NLP Varsayımları 2 00:06:12
08-NLP duyuları 00:03:07
09-NLP İletişim Modeli 00:04:55
10-Meta-Prgoram kavramı 00:02:54
11-MP-Yaklaşma-Uzaklaşma 00:01:41
12-MP-Genel ve Özele Odaklılık 00:01:34
13-MP-Bağımsızlar-Düzenciler 00:01:38
14-MP-Proaktif-Reaktif 00:01:03
15-MP-Tek kanıt ve Sık kanıt isteyenler 00:01:25
16-MP-İş odaklılar-İnsan odaklılar 00:01:33
17-MP-İç referanslılar-Dış referanslılar 00:01:13
18-MP-Benzetme-Farklılaşma 00:01:05
19-İkna kanalları 00:03:00
20-İknanın sürekliliği 00:04:16
21-İnanç ve Değerler 00:04:42
22-İnanmak ve inancın dili 00:01:45
23-İnanç kaynakları 00:04:59
24-İnanç eksikliği 00:02:00
25-İnançların değiştirilmesi 00:03:38
26-Amaç-Hedef-Sonuç 00:02:07
27-NLP için mükemmel sonuç 00:03:42
28-Yanlış cümleler 00:02:14
29-İknanın 5 Temeli 00:01:39
30-İkna engelleri 00:02:18
31-Ruh halleri 00:04:27
32-NLP Çapaları 00:04:32
33-Duyusal Kesinlik ve Kalibrasyon 00:04:49
34-Uyum ve benzeşme 00:04:56
35-Meta-Modeller 00:09:28
36-NLP Çerçeveleri 00:04:33