Toplam: 122 Set    6989 Video   

İnovasyon

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 2057 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


İnovasyon

İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır:“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Dersler

Tip Ders Adı Süre
1- İnovasyon Nedir 00:03:24
2- İnovasyonun Çeşitleri-Gelişim Sürecine Göre 00:05:06
3- İnovasyonun Çeşitleri- İş Birliğine Göre 00:08:14
4- İnovasyonun Çeşitleri- Hedef ve Amacına Göre 00:08:15
5-Neden İnovasyon 00:08:38
6-İnovasyon Stratejileri 00:03:06
7- İnovasyon Süreci 00:03:52
8-İnovasyon Gereklilikleri 00:02:31
9- İnovasyonun Organizasyonu 00:06:07
10- İnovasyon Yönetimi 00:03:31
11-İnovasyon Engelleyiciler 00:03:04
12- İnovasyon Haritası 00:03:28
13-İnovasyon Tetikleyiciler 00:01:50
14-İnovasyonda İş Birliği 00:02:19
15-İnovasyon Başarıları 00:05:58
16- İnovasyon Ne Değildir 00:01:35