Toplam: 122 Set    6989 Video   

6 Sigma

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 2361 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


6 Sigma

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi.

Altı sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
01-6 Sigma Nedir 00:08:11
02-6 Sigma Hedefleri 00:05:06
03-Kime neden lazım 00:04:12
04-Tarihsel gelişimi 00:06:11
05-6 Sigma Rolleri 00:03:56
06-6 Sigma Prensipleri 00:05:38
07-Yedi Temel Araç 00:00:54
08-Pareto Analizi 00:02:48
09-Balık kılçığı diyagramı 00:03:07
10-6 Sigma Yol Haritası 00:04:56
11-Süreç Yöntemleri 00:03:30
12-Altı Sigma İlkeleri 00:03:03
13-Yalın 6 sigma 00:02:37
14-6 Sigmanın Faydaları 00:02:50
15-Yan Etkiler 00:02:14
16-Örnek firmalar 00:01:40
17-Proje Seçimi 00:01:41