Toplam: 122 Set    6989 Video   

Teknik Resim Bilgisi

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 23667 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


Teknik Resim Bilgisi

Bu eğitim seti teknik resim okuyabilmek için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Hiçbir teknik resim bilginiz yok ise, tamamen sıfırdan kendinizi geliştirebilirsiniz.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
Teknik resime giriş 00:02:34
Teknik resimin önemi 00:05:37
Tasarım aşamaları 00:03:41
Tarihçesi 00:03:16
Endüstrideki yeri ve önemi 00:02:03
Çizim araç ve gereçler 00:06:03
Standart kağıt ölçüleri 00:05:22
Resim kağıdı çeşitleri 00:01:39
Çizgi tipleri 00:04:30
Çizgi çizerken dikkat edilecek hususlar 00:04:36
Yazı tipleri 00:02:43
Ölçek 00:04:04
Çerçeve ve antet 00:05:17
İzdüşüm nedir? 00:02:35
İzdüşüm çeşitleri 00:04:27
Temel izdüşüm düzlemi 00:05:48
Noktanın izdüşümü 00:03:05
Görünüş çıkarma 00:02:38
İzdüşüm metotları 00:03:31
Görünüş kuralları 00:04:21
Görünüşlerin ifade edilmesi 00:04:46
Çizgi tipleri 1 00:05:40
Çizgi tipleri 2 00:03:25
Hatların teknik resme yansıması 00:03:59
Eksik verilmiş görünüşler 00:04:40
Yardımcı görünüşler 00:04:40
Yardımcı görünüş çıkarma 00:01:30
Yardımcı görünüş çeşitleri 00:04:31
Kesit alma 00:04:10
Kesit düzlemi ve yüzeyi 00:02:43
Tarama kuralları 00:04:03
Kesit alma kuralları 00:04:01
Tarama çizgileri 00:04:33
Kesit tipleri 1 00:07:24
Kesit tipleri 2 00:03:20
Özel durumlar 00:02:21
Ölçülendirme 00:01:48
Ölçülendirme kuralları 00:03:06
Ölçü yerleştirme 00:02:20
Ölçek 00:03:07
Ölçek çeşitleri 00:03:19
Ölçü çizgisi 00:03:27
Ölçü okları 00:03:48
Ölçü rakamı 00:04:32
Çap ve yarıçap ölçülendirilmesi 00:04:32
Açı ve yay ölçülendirilmesi 00:05:56
Ölçülendirmedeki bazı hususlar 1 00:07:20
Ölçülendirmedeki bazı hususlar 2 00:07:38
Perspektif 00:02:14
Paralel perspektif 00:00:43
Aksonometrik perspektif 00:02:00
İzometrik perspektif 1 00:04:36
İzometrik perspektif 2 00:04:36
İzometrik perspektif 3 00:03:30
Dimetrik perspektif 00:02:43
Trimetrik perspektif 00:01:28
Eğik perspektif 00:03:30
Konik perspektif 00:01:47
Konik perspektif özellikleri 00:01:26
Konik perspektif çeşitleri 00:05:10
Toleranslar 00:04:27
Tolerans gerektiren sebepler 00:03:24
Boyut toleransı 1 00:02:02
Boyut toleransı 2 00:05:58
Boşluk ve sıkılık toleransı 00:03:51
Şekil ve konum toleransları 00:02:33
Konum toleransları 00:05:15
Şekil toleransları 00:03:48
Örtü şartı 00:02:46
Alıştırma sistemi 00:04:20
Toleransların gösterilmesi 00:04:20
Başlıca tolerans kuralları 00:05:16
Yüzey nedir ve çeşitleri 00:02:47
Yüzey tipolojisi 00:05:46
Yüzey kalitesi sembolleri 00:03:19
Yüzey işleme işaretleri 00:03:00
Yüzey kalitesi şartları ve maliyet 00:03:23
Yüzey pürüzlülüğü 00:03:02
Yüzey pürüzlülük kullanım yerleri 00:03:50
Yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi 00:06:02
Birim sistemleri 00:04:14
CAD programında görünüşler 00:03:31
CAD programında teknik resim sayfaları 00:03:31
Görünüşler 00:02:28
Yardımcı ve kesit görünüş 00:03:41
Tarama çizgileri 00:03:33
Ölçülendirme 00:05:40