Toplam: 122 Set    6989 Video   

Makro Ekonomi

Kategori : Kişisel Gelişim


Ziyaret : 7346 Ziyaretçi


Eğitmen : Video Eğitim


Makro Ekonomi

Makroekonomi, ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır. Bu eğitim seti bu konulara değinmektedir.

Dersler

Tip Ders Adı Süre
Enflasyon 1 00:03:50
Enflasyon 2 00:04:24
Enflasyon 3 00:02:00
Deflasyon 00:03:26
Stagflasyon 00:02:47
Devalüasyon 00:03:42
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı 1 00:03:29
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı 2 00:05:55
Paranın tanımı 00:03:56
Paranın işlevi 00:06:31
Paranın çeşitleri 00:04:54
Paranın arzı 00:03:30
Paranın talebi 00:03:06
Paranın değer sorunu 00:03:57
Miktar teorisi ve Cambrigde denklemi 00:02:08
Keynes teorisi 00:07:52
Toptan eşya fiyat endeksi 00:03:44
Miktar teorisi ve Fisher denklemi 00:04:07
Milli gelir ve İstihdam 00:07:10
Üretim kapasitesi 00:06:05
Üretim kalitesi ve Milli gelirle istihdam 00:02:28
Eksik istihdam 00:02:58
Aşırı istihdam 00:02:38
İşsizlik 00:02:41
İradi işsizlik 00:02:26
Gayri iradi işsizlik 00:04:22
Friksiyonel işsizlik 00:01:43
Konjonktürel işsizlik 00:02:32
Mevsimlik işsizlik 00:03:24
Yapısal işsizlik 00:02:00
Teknolojik işsizlik 00:02:00
Gizli işsizlik 00:02:06